La más reciente 13-07-2017
A Fundación CEER convoca un proceso selectivo para a contratación dun técnico mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado con cargo ao proxecto “Estrategia de cooperación inteligente Río Miño transfronterizo (SMART_MIÑO)” cofinanciado polo programa INTERREG VA España Portugal (POCTEP)...
Más noticias
22-06-2017
19-06-2017
14-06-2017
09-06-2017
08-06-2017
06-06-2017
Que no se te pase nada...
 22-06-2017
 Madrid
Contacto con clientes (en español e inglés). Recepción e análise de solicitudes. Preparación de ofertas para o sector público e privado. Preparación d...
 20-06-2017
 España
Modalidades: investigación, medios de comunicación, docencia, etc....
 14-06-2017
 España
Proxectos I+D+i 2017...
 09-06-2017
 Tui-Valença
¡Primeros artistas confirmados!...