Agosto de 2007
 27-08-2007
 Compostela
USC
La segunda edición de este encuentro digital organizado por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica y la Unidad de Apoyo a la Adaptación al EEES de la Universitat Oberta de Catalunya (...
 21-08-2007
 A Coruña
UDC
Actualmente existe unha bolsa de colaboración co Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña cuxo prazo está aberto....
 20-08-2007
 Santiago de Compostela
Xunta de Galicia
A sociedade dependente da Consellería de Economía e Facenda imparte cursos para espertar vocacións empresariais, para axudar a elaborar e implantar plans de empresa e para asesorar a novos empresarios...
 20-08-2007
 A Coruña
UDC
O Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa da UDc organiza os días 27 e 28 de agosto un curso sobre Aptitude Pedagóxica....
 20-08-2007
 Lugo
Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares
Requisitos: escritos orixinais e inéditos en galego normativo (2003) nos ámbitos da lingüística, a historia, a arte, a arqueoloxía, etnografía ou folclore no antigo territorio que conformaba o Condado...
 20-08-2007
 Vila Real
UTAD
Conference WWW/Internet 2007. 5 - 8 October 2007. Vila Real, Portugal...
 11-08-2007
 Porto
UPorto
A Universidade do Porto adquiriu recentemente uma ilha no ambiente virtual "Second Life" e dá agora aos seus estudantes a possibilidade de definirem o futuro daquele espaço, tendo para isso aberto um ...
 11-08-2007
 Vila Real
UTAD
Do 10 de Maio a 30 de Setembro de 2007 celebrarase no Museu de Geologia da UTAD – Vila Real, a exposição sobre a Mina de Vale das Gatas titulada, Reviver o passado de Vale das Gatas...
 11-08-2007
 Compostela
USC
A Universidade de Santiago de Compostela inaugurará o vindeiro día 12 de setembro o curso de verán sobre Visións de Galiza no centenario de Pascual Veiga (1842-1906)....
 10-08-2007
 Lisboa
UMinho
Este curso de formação é organizado no âmbio do Protocolo de Cooperação entre a UMinho e a Academia Militar e é aberto a todos os alunos da Licanciatura e de Mestrado Integrado desta Universidade. Dat...
Agosto de 2007