Búsqueda rápida de documentos
TítuloLíngua Galego-Portuguesa na Galiza : actas
AutorCONGRESSO INTERNACIONAL DA LINGUA GALEGO-PORTUGUESA NA GALIZA, II, Santiago de Compostela, 1987
Materia
Lingüística
Fecha de creación01-01-2010
Tipo de documentoActas
Comentarioshttp://opac.sde.utad.pt/geral/SearchBasic.aspx
UbicaciónBiblioteca Universitaria. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Fecha de publicación01-01-2010
Versión descargable
Contactocontacto@fceer.org