Oficina CEER
 07-04-2011
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DA FUNDACIÓN CEER POLA QUE SE FAI PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO

Resolución da Dirección da Fundación CEER pola que se fai público o resultado do proceso selectivo para a contratación dun técnico mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado con cargo a proxecto Migranet cofinanciado polo programa INTERREG IV SUDOE coon Fondos FEDER da UE.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Resolución