Oficina CEER
 28-05-2011
MESTRADO UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO CULTURAL: A EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

A eurorrexión formada por Galicia e o Norte de Portugal configura un espazo xeográfico, no Noroeste peninsular, caracterizado polo seu forte interrelación no social, o económico e o cultural.

Co obxectivo de profundar na realidade patrimonial e cultural deste espazo xeográfico transfronteirizo nace este mestrado universitario, cuxo plan de estudos busca, en primeiro termo, proporcionar ao alumno capacidades para coñecer e estudar a herdanza cultural nos seus aspectos xenéricos (arqueoloxía, historia, arte, literatura, lingua, etc.); en segundo termo, ofrecerlle coñecementos instrumentais de xestión (lexislación, marqueting, novas tecnoloxías, etc.); e, finalmente, facilitarlle fundamentos metodolóxicos e críticos que lle permitan acceder ao exercicio da actividade investigadora cunha formación avanzada, de carácter especializado e interdisciplinar, indispensable para estudar e interpretar os recursos patrimoniais da eurorrexión.

En definitiva, o mestrado pretende formar a especialistas que contribúan ao desenvolvo socio-cultural e económico da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal mediante a realización de proxectos novos, que sirvan para pór en valor un patrimonio cultural común entendido como un recurso xerador de riqueza no marco da Europa das rexións.

Máis información en: http://humanidades.udc.es/index.php/gl/docencia/novos-masters
Contacto: mramos@udc.es

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Información adicional