Oficina CEER
 04-04-2013
GRANXAFAMILIAR.COM CONVÍDATE AO CURSO DE INNOVACIÓN E MARKETING RURAL

Necesidades de formación. A experiencia de marketing online para o desenvolvemento rural levada a cabo durante os últimos seis anos por www.granxafamiliar.com pon en evidencia a necesidade de cualificar recursos humanos en temas de marketing territorial, innovación, emprendimento, xestión de recursos dixitais, xestión de redes sociais, agricultura ecolóxica, turismo creativo, desintermediación comercial, etc. orientados específicamente cara o medio rural.

As familias e residentes do rural non poden quedar á marxe da sociedade da información e requírese un esforzo na súa cualificación e alfabetización dixital. Todo apunta a que hoxe en dia xa non chega con saber producir senón que hai que saber “vender” os productos do noso rural.

Por moito que consideremos bos profesionais a todos os que actúan no agro, resulta evidente que, en moitos casos, están carentes dun nivel de formación e coñecemento axeitados ás necesidades dun mundo dixital, e son eles mesmos os que solicitan esta formación, á vista da competitividade e resultados que se están a acadar no sector na actualidade.

Organiza:

Granxafamiliar-ADAF

Colabora:

Gist. Idega. Universidade de Santiago

Máster en Sociedade da Información da Universidade de Santiago

Subvenciona:

Deputación da Coruña

Información:

granxafamiliar@granxafamiliar.com

Telf.: +34 647344270 / +34 647344023 Director:

Carlos Ferrás Sexto (Presidente de Granxafamiliar-ADAF y Director do Grupo de Investigación Gist-T Idega da USC).

Coordinador:

Gustavo Marcos Cancelas (Profesor do Máster en Sociedade da Información e do Coñecemento da USC e colaborador do Grupo de Investigación Gist-T Idega da USC).

Máis información en: http://www.gist.es/public/index.php?pid=novas&nova=147&pag=1&otras_pag=1