Oficina CEER
 12-12-2007
Abertas 32 novas convocatorias dentro do VII Programa Marco

O pasado 30 de novembro publicáronse 32 novas convocatorias de proxectos dentro do 7 Programa Marco da Unión Europea. Estas convocatorias corresponden aos programas de Cooperación, Ideas, Persoas e Capacidades.

Convocatorias:
Información máis detallada sobre estas convocatorias (texto da convocatoria, guía do propoñente, programa de traballo,...) pódese atopar nos seguintes enlaces:

Programa COOPERACIÓN
- Tema 2: Alimentación, Agricultura, Pesca e Biotecnoloxía: FP7-KBBE-2008-2B
- Tema 3: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións: FP7-ICT-2007-3
- Tema 4: Nanociencias,Nanotecnoloxías, Materiais e Novas Tecnoloxías de Producción
• Accións de Coordinación e Soporte: FP7-NMP-2008-CSA-2
• Convocatoria Conxunta coa India: FP7-NMP-2008-EU-India-2
• Convocatoria conxunta co tema 5 (Enerxía): FP7-ENERGY-NMP-2008-1
• Convocatoria conxunta co tema 6 (Medio Ambiente): FP7-ENV-NMP-2008-2
• Proxectos Pequenos e Medianos: FP7-NMP-2008-SMALL-2
• Grandes Proxectos: FP7-NMP-2008-LARGE-2
• Proxectos con Empresas: FP7-NMP-2008-SME-2
- Tema 5: Enerxía
• FP7-ENERGY-2008-1
• Tecnoloxías Novas e Emerxentes: FP7-ENERGY-2008-FET
• Convocatoria Conxunta con Rusia: FP7-ENERGY-2008-RUSSIA
• Convocatoria conxunta co tema 4 (NMP): FP7-ENERGY-NMP-2008-1
- Tema 6: Medio Ambiente (incluindo Cambio Climático): • FP7-ENV-2008-1
• Convocatoria conxunta co tema 5 (NMP): FP7-ENV-NMP-2008-2
- Tema 7: Transporte (incluíndo Aeronáutica)
•FP7-TPT-2008-RTD-1
• Aeronáutica e Transporte Aéreo:FP7-AAT-2008-RTD-1
• Transporte de Superficie Sostible: FP7-SST-2008-RTD-1 e FP7-SST-2008-TREN-1

Programa IDEAS
- Proxectos para Investigadores Avanzados (Ciencias Físicas e Enxeñería): ERC-2008-AdG_20080228
- Proxectos para Investigadores Avanzados (Ciencias Socio-económicas e Humanidades): ERC-2008-AdG_20080318 - Proxectos para Investigadores Avanzados (Ciencias da Vida): ERC-2008-AdG_20080422
- Accións de Soporte: ERC-2008-Support

Programa PERSOAS
- Axudas de Reintegración Europeas: FP7-PEOPLE-ERG-2008
- Colaboracións Industria-Academia: FP7-PEOPLE-IAPP-2008
- Axudas de Reintegración Internacional: FP7-PEOPLE-IRG-2008
- Esquema de Intercambio de Persoal de Investigación Internacional: FP7-PEOPLE-IRSES-2008
- Noite dos investigadores: FP7-PEOPLE-NIGHT-2008

Programa CAPACIDADES
- Infraestruturas: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1
- Rexións do Coñecemento
o Análise, asesoramento, integración de axendas de investigación e definición de plans de acción conxuntos: FP7-REGIONS-2008-1 o Facilitar a emerxencia de novos clústeres rexionais impulsados pola investigación e intercambio mutuo de información: FP7-REGIONS-2008-2
- Potencial de Investigación o Desenvolver o Potencial de Investigación das entidades de investigación nas Rexións de Converxencia e nas Rexións Exteriores: FP7-REGPOT-2008-1
o Proveer de ferramentas de evaluación ás entidades de investigación nas Rexións de Converxencia e nas Rexións Exteriores: FP7-REGPOT-2008-2
- Ciencia en Sociedade: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1
- Investigación en beneficio das PEMES: FP7-SME-2008-1 Programa EURATOM
- Fisión Nuclear e Protección contra a Radiación: FP7-Fission-2008

Información adicional

Estrutura Xeral do 7PM
O programa Cooperación inclúe accións de investigación colaborativa nos 10 temas nos que se divide este programa:
1. Saúde (HEALTH)
2. Alimentación, Agricultura, Pesca e Biotecnoloxía (KBBE)
3. Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (ICT)
4. Nanociencias, Nanotecnoloxías, Materiais e Novas Tecnoloxías Producción (NMP)
5. Enerxía (ENERGY)
6. Medio Ambiente (incluíndo cambio climático) (ENV)
7. Transporte (incluíndo Aeronáutica)
8. Ciencias Socio-económicas e Humanidades (SSH)
9. Espacio (SPACE)
10. Seguridade (SECURITY).

O Programa Ideas (ERC) financia proxectos innovadores e de excelencia levados a cabo por investigadores contrastados a nivel europeo.

O Programa Persoas (PEOPLE) inclúe todas as accións Marie Curie de Formación en redes e Intercambio de investigadores.

O Programa Capacidades inclúe toda unha serie de accións transversais Infraestruturas de Investigación (INFRASTRUCTURES)
Investigación para PEMEs (SME)
Rexións do Coñecemento (REGIONS)
Potencial investigador nas Rexións de Converxencia (REGPOT)
Ciencia na Sociedade (SCIENCE.IN.SOCIETY)
Apoio para o desenvolvemento de políticas de investigación
Cooperación Internacional (INCO)
EURATOM: Recolle as actividades de investigación e formación en materia de enerxía nuclear, fundamentalmente as relacionadas coa Fusión (FUSION) e Fisión (FISSION) nuclear.