Oficina CEER
 27-02-2014
CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN DA UDC

Convocatoria de axudas á investigación da UDC 2014
Convocatoria
Contías
Formularios
Visitas/encontros de investigadores
Organización de congresos e xornadas
Intensificación da participación no programa H2020
Estadías posdoutorais de investigación
Patentes

Formación competencial para persoal investigador do SUG, Fundación Barrié Programa de formación competencial para persoal investigador do SUG, Fundación Barrié Axudas para estadías predoutorais Inditex-UDC Axudas para estadías predoutorais Inditex-UDC 2013 Convocatoria de avaliación plurianual dos grupos, unidades e investigadores/as do catálogo da UDC para o 2013

Convocatoria
Anexo I.- Formulario de solicitude de avaliación
Anexo II.- Informe de avaliación de grupos e unidades
Anexo III.- Formulario de solicitude de avaliación de investigadores/as individuais
Anexo IV.- Informe de avaliación de investigadores/as individuais
Anexo V.- Táboa de códigos CNAE
Resultados globais da avaliación 2012
Relación de grupos, unidades e investigadores que serán sometidos a avaliación
Finaciamento do ano 2013 para os grupos avaliados ao abeiro da Convocatoria do procedemento de avaliación externa dos grupos de investigación do Catálogo da UDC 2012

Finaciamento do ano 2013 para os grupos, unidades e investigadores/as do Catálogo de investigación da UDC avaliados ao abeiro da Convocatoria de avaliación para o ano 2012 (09/12/2013)

Fonte: udc.es