Oficina CEER
 07-07-2014
CURSOS DE VERÁN NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Xullo

12.- Deseño Mecánico 3D con Solid Edge ST5. Fer
ramentas específicas CAD/CAE (7, 8, 9, 10 e 11 de xullo) 13.- Iniciativas de conservación ambiental e participación social (1, 2, 3 e 4 de xullo)
14.- A divulgación como ponte entre ciencia e sociedade (2 e 3 de xullo)
15.- IV curso de verán "A evolución do turismo no marco da sociedade global. Retos para a súa planificación e xestión (2, 3 e 4 de xullo)
16.- 5 actitudes para o éxito (8, 9, 10 e 11 de xullo)
17.- X curso de verán sobre dinamización lingüística. Traballando en lingua, para a transmisión interxeracional do galego (9, 10 e 11 de xullo)
18.- Novas tendencias en seguridade alimentaria (14, 15 e 16 de xullo)
19.- A construción do territorio. Estratexias de rehabilitación (Rianxo) (14, 15, 16,17 e 18 de xullo)

Agosto

20.- The future of the European Union 3: in search of peace and prosperity (18, 19, 20, 21 e 22 de agosto)

Setembro

21.- Modelado 3D con NX 9.0 (1, 2, 3, 4 e 5 de setembro)
22.- Relacións entre o Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e Tribunal Supremo (15, 16, 17 e 18 de setembro)
23.- Procesos habitados. As arquitecturas nas que viven o outro 90 % (8, 9, 10, 11 e 12 de setembro)
24.- "Oriéntate e planifica o teu futuro". Orientación laboral, emprendemento e empregabilidade (24, 25 e 26 de setembro)

A comunidade universitaria da UDC disporá de 4 bolsas por curso de asistencia gratuíta para o estudantado e unha para cada sector de PDI e de PAS (só se concederá unha bolsa por interesado). Estas bolsas outorgaranse por rigoroso orde de solicitude na Oficina de Cursos

Fonte: udc.es