Oficina CEER
 03-12-2014
O BIODIV_GNP PECHA A SÚA ANDAINA CUN SEMINARIO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Data de Celebración: Venres 12 de Decembro.

Lugar: Aula Magna Facultade de Bioloxía, Campus Vida. Santiago de Compostela.

PRESENTACIÓN

Nos últimos anos as equipas dos distintos socios que forman parte do proxecto BIODIV_GNP traballaron na construcción dunha base firme para a conservación da flora e os seus hábitats no territórito Galiza e Norte de Portugal. Este seminario presenta algúns dos resultados e ferramentas obtidas que contribuirán efectivamente na mellora da situación destas especies ameazadas afrontada por primeira vez coa visión dende ambos lados da fronteira.

No seminario percorréranse os distintos capítulos do “Atlas e Libro Vermello de Flora Ameazada de Norte de Portugal, Galiza e territorios limítrofes”, o cal recolle moitos dos resultados do proxecto, revisando brevemente a metodoloxía empregada. Os asistentes poderán coñecer o contido e estructuración das fichas descriptivas das especies ameazadas e endémicas desta rexión, a análise das principais causas de ameaza e a avaliación da rede de espazos protexidos e a súa correspondencia coas áreas de maior importancia para a flora.

Se exporán iniciativas de conservación que derivan directamente ou en parte dos traballos deste proxecto. Cómo as memorias técnicas de varios planos de conservación de flora ameazada, a colaboración coa Asociación Galega de Custodia do Território para a creación dunha rede de microrreservas de xestión privada como apoio a conservación de especies e hábitats sensibeis, ou os resultados da plataforma colaborativa www.biodiversidade.eu, que con máis de 100 usuarios rexistrados, xa recolle a base de datos de flora ameazada xerada no proxecto, roteiros ambientais e varios proxectos colaborativos.

Inscripcións en: https://docs.google.com/forms/d/1e7XOhqFwZjtmIUnm9OGSWwM1ZK90nV9s5B65CcT9LbY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

PROGRAMA

1. 9:30-10:00. Presentación. Representantes da Universidade de Santiago, Dirección Xeral de Conservación da Natureza e do Instituto de Conservação da Natureza

2. 10-10:30. A cooperación transfronteiriza para o período 2014 - 2020. Xose Lago. Secretario da Agrupación Europea de Cooperación Territorial.

3. 10:30-11:00 As condições naturais e as dinâmicas socioeconómicas na Euro-região Galiza Norte de Portugal Joaquim Alonso Instituto Politécnico Viana do Castelo

4. 11:00-11:30 A flora ameazada de Galiza e Norte de Portugal. Atlas e Libro Vermello Santiago Ortiz. Profesor Titular Departamento de Botánica, USC.

5. 11:30-12:00 As mudanças ambientais e a conservação da flora endémica e ameaçada no noroeste peninsular. João Honrado. Universidade de Porto

12:00-12:30 DESCANSO

6. 12:30- 13:00 O noroeste ibérico, um hotspot de especiação de flora esquecido? Novos estudos taxonómicos. Miguel Serrano. Investigador Departamento de Botánica, USC.

7. 13:00-13-30 Principais ameaças à conservação de espécies de flora vascular e habitats ameaçados na Galiza e Norte de Portugal. Paulo Alves, Investigador CIBIO. Research Center in Biodiversity and Genetic Resources.

8. 13:30-14:00 Planos de Conservación de Flora na Galiza para especies transfornteirizas. Jesús Santamarina. Xefe de Servizo de Conservación da Natureza

TARDE.

9.16:30-17:00. Declinación demográfica de las poblaciones de flora amenazada de afloramientos serpentínicos de Galicia. Juan Rodríguez Oubiña. Profesor Titular Departamento de Botánica. USC.

10. 17:00-17:30 Plataforma colaborativa www.biodiversidade.eu. Funcionamento e resultados. Roi Carbajal. Investigador Departamento de Botánica, USC.

9 . 17:30-18:00 Dúas ferramentas para a conservación da flora ameazada: a Custodia do Territorio e as Microrreservas de Flora. Martiño Cabana. Biólogo. Asociación Galega de Custodia do Territorio.

O proxecto BIODIV_GNP (“Biodiversidade Vexetal Ameazada Galicia-Norte de Portugal. Conocer, xestionar e implicar”), ten como obxectivo global inventariar a biodiversidade vexetal transfronteiriza ameazada de Galicia e o Norte de Portugal, definir os espazos transfronteirizos máis importantes para a conservación presente e futura e crear unha plataforma conxunta e permanente de xestión que inclúa e beneficie a cidadanía.

Cunha inversión de 654.684, 57 €, o BIODIV está cofinanciado con 491.013,43€ polo Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 a través e fondos FEDER da Unión Europea.”

Máis información en info@biodiversidade.eu