Oficina CEER
 04-12-2014
SEMINARIO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DO PROXECTO BIODIV_GNP

Data de Celebración: Venres 12 de Decembro Lugar: Aula Magna Facultade de Bioloxía, Campus Vida. Santiago de Compostela. Inscripcións: http://biodiversidade.eu/nova/seminario/

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: tríptico