Oficina CEER
 18-02-2016
CONFERENCIA "O TRATADO DE LISBOA"

O Tratado de Lisboa, 1864-2016 Máis de século e medio da delimitación cartográfica do territorio.

A cargo dos Profesores :
Ramón Villares Paz
Presidente do Consello da Cultura Galega

Jacobo García Álvarez
Universidad Carlos III Madrid

Xoves, 25 de febreiro de 2016, as 12:00 horas
Sala de Profesores
Facultade de Xeografía e Historia

Farán a presentación os profesores Lorenzo Fernández Prieto (HISTAGRA) Rubén Camilo Lois González (ANTE) Asistencia libre