Oficina CEER
 04-04-2008
A alfabetización co uso das Novas Tecnoloxías da Información nas áreas rurais galegas

The International Journal TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIET, dedicou o seu nº1, do volume 4, ao artigo do Prof. Carlos Ferrás Sexto, da Universidade de Santiago de Compostela, GIS Application for the Digital Alphabetization in Rural Areas: A Case in Galicia-Spain.

Esta publicación pode ser consultada e descargada a través do seguinte enderezo electrónico:
http://ijt.cgpublisher.com/product/pub.42/prod.431