Oficina CEER
 18-04-2008
I Xornada de Emprendemento Feminino na Universidade

A I Xornada de Emprendemento Feminino na Universidade celebrarase a vindeira semana na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais O obxecto do encontro é constituír un foro de encontro das mulleres que están a protagonizar o panorama emprendedor.

Constituír un foro de encontro das mulleres que están a protagonizar o panorama emprendedor da USC para coñecer as súas experiencias de primeira man é o obxectivo da I Xornada de Emprendemento Feminino na Universidade. O encontro, a celebrar o día 22 de abril na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago, é ademais unha das primeiras accións acometidas pola Cátedra Bancaja USC de Mocidade Emprendedora, constituída recentemente e orientada precisamente ao emprendemento feminino.

A análise da situación actual do emprendemento dende a Universidade mostra que, ao igual que ocorre na maioría dos casos, na USC prodúcese un desequilibrio emprendedor de xénero, fronte á realidade do mundo empresarial, no que a muller galega ocupa xa unha posición destacada na posta en marcha de novas empresas.

Estas xornadas axudarán a amosar as iniciativas xurdidas dende a USC para poñer en valor o papel desenvolvido pola muller na función da Universidade como motor de cambio económico e social da súa contorna, así como analizar o papel da muller na realidade empresarial galega, tanto dende o punto de vista do emprendemento como da súa promoción profesional a postos directivos.

Este encontro especializado servirá ademais para coñecer iniciativas universitarias españolas pioneiras no fomento da cultura emprendedora tendo en conta a perspectiva de xénero e coñecer os recursos ao alcalce das mulleres para a posta en marcha dos seus proxectos empresariais.

O programa do encontro vertébrase ao redor de cinco mesas de traballo dedicadas a outros tanto temas como son a muller na universidade, no mundo empresarial, o emprendemento feminino na Universidade, emprendedoras da USC e recursos para o emprendemento feminino galego.

As distintas intervencións correrán a cargo de especialistas do Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX), do Seminario Muller e Universidade, da Oficina de Igualdade de Xénero da USC, de asociacións e federacións empresariais, de diversas universidades españolas, así como de emprendedoras xurdidas ao abeiro do programa Uniemprende da USC e de representantes da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago.