Oficina CEER
 05-11-2018
O CEER PARTICIPA NA CONFERENCIA FINAL DE INNOVACT

Celebrada en Lago Agrio (Ecuador) o 30 e 31 de outubro, a conferencia final de INNOVACT achegou boas prácticas de cooperación transfronteiriza baseadas na experiencia da Unión Europea para o seu desenvolvemento na zona fronteiriza Ecuador/Colombia. O proxecto INNOVACT (http://www.innovactplatform.eu/), xestionado pola Dirección Xeral de Políticas Rexionais e Urbanas da Comisión Europea e desenvolvido por un consorcio liderado por Technopolis Group, centrouse nas zonas fronteirizas de México/Guatemala, Colombia/Perú, Perú/Chile e Colombia/Ecuador, no seo da cooperación bilateral entre a Unión Europea e a CELAC (Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños).

Durante o desenvolvemento do proxecto INNOVACT na rexión fronteiriza Ecuador/Colombia desde comezos de 2017, traballáronse en particular os sectores turístico e de produción e comercialización do cacao. Alén disto, na conferencia final pretendéronse ofrecer novas oportunidades para o fortalecemento das dinámicas cooperativas no territorio, entre elas a interuniversitaria. Neste sentido, o CEER foi convidado a expor a experiencia desenvolvida en rede entre as seis universidades públicas de Galicia e o Norte de Portugal na última década e media.

A mesa específica sobre cooperación interuniversitaria transfronteiriza, celebrada o 31 de outubro, contou coa participación do Director do CEER, Valerià Paül, quen fixo unha presentación dunha hora. Participaron máis de 25 persoas. Espertou moito interese o traballo desenvolvido polo CEER, nomeadamente en materia de investigación, e no debate aberto deseñáronse unha serie de liñas prospectivas potenciais para a rexión fronteiriza Colombia/Ecuador. Tamén se discutiron as dificultades da cooperación en materia docente. O CEER mantivo xuntanzas específicas con representantes das universidades Estatal Amazónica (Ecuador), Pontificia Católica del Ecuador-Esmeraldas e Nacional Abierta y a Distancia-Valle del Guamuez (Colombia).

---

O CEER PARTICIPA NA CONFERÊNCIA FINAL DE INNOVACT

Celebrada em Lago Agrio (Equador) o 30 e 31 de outubro, a conferência final de INNOVACT contribuiu com boas práticas de cooperação transfronteiriça baseadas na experiência da União Europeia para o seu desenvolvimento na zona fronteiriça Equador/Colômbia. O projeto INNOVACT (http://www.innovactplatform.eu/), gerido pela Direção-Geral de Políticas Regionais e Urbanas da Comissão Europeia e desenvolvido por um consórcio liderado por Technopolis Group, centrou-se nas zonas fronteiriças de México/Guatemala, Colômbia/Peru, Peru/Chile e Colômbia/Equador, no seio da cooperação bilateral entre a União Europeia e a CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Durante o desenvolvimento do projeto INNOVACT na região fronteiriça Equador/Colômbia desde começos de 2017, trabalharam-se em particular os sectores turístico e de produção e comercialização do cacau. Além disto, na conferência final pretenderam-se oferecer novas oportunidades para o fortalecimento das dinâmicas cooperativas no território, entre elas a interuniversitária. Neste sentido, o CEER foi convidado a expor a experiência desenvolvida em rede entre as seis universidades públicas da Galiza e o Norte de Portugal na última década e média.

A mesa específica sobre cooperação interuniversitária transfronteiriça, celebrada o 31 de outubro, contou com a participação do Diretor do CEER, Valerià Paül, quem fez uma apresentação de uma hora. Participaram mais de 25 pessoas. Acordou muito interesse o trabalho desenvolvido pelo CEER, nomeadamente em matéria de investigação, e no debate aberto desenharam-se uma série de linhas prospectivas potenciais para a região fronteiriça Colômbia/Equador. Também se discutiram as dificuldades da cooperação em matéria docente. O CEER manteve reuniões específicas com representantes das universidades Estatal Amazónica (Equador), Pontificia Católica del Ecuador- Esmeraldas e Nacional Abierta y a Distancia-Valle del Guamuez (Colômbia).