Oficina CEER
 14-11-2018
REMATA O CICLO DE PRESENTACIÓNS DO PROGRAMA IACOBUS NAS UNIVERSIDADES EURORREXIONAIS

A AECT Galicia-Norte de Portugal, xunto co CEER, desenvolveu tres presentacións da convocatoria actualmente aberta do Programa Iacobus de hogano nas Universidades de Vigo (24 de outubro), Porto (29 de outubro) e Trás-os-Montes e Alto Douro (13 de novembro). Tamén se presentara a convocatoria deste ano na Universidade do Minho, no marco da inauguración das Xornadas de Música e Movemento Partillados, o día 20 de outubro.

Neste ciclo, explicouse e debateuse a convocatoria anual, coas súas novidades, así como o papel do CEER como rede das seis universidades públicas de Galicia e Norte de Portugal. Cada xornada contou coa presenza de dúas persoas beneficiarias do Iacobus en edicións anteriores, que explicaron a súa experiencia. Para máis información sobre a convocatoria actualmente aberta do Programa Iacobus: http://iacobus.gnpaect.eu/gl/programa-iacobus (galego); http://iacobus.gnpaect.eu/pt/programa-iacobus (portugués).

--

Remata o ciclo de apresentações do Programa Iacobus nas universidades euro-regionais A AECT Galiza-Norte de Portugal, junto com o CEER, desenvolveu três apresentações da convocação actualmente aberta do Programa Iacobus de hogano nas Universidades de Vigo (24 de outubro), Porto (29 de outubro) e Trás-os-Montes e Alto Douro (13 de novembro). Também se tinha apresentado a convocatória deste ano na Universidade do Minho, no marco da inauguração das Jornadas de Música e Movimento Partilhados, o dia 20 de outubro.

Neste ciclo, explicou-se e debateu-se a convocatória anual, com as suas novidades, assim como o papel do CEER como rede das seis universidades públicas da Galiza e Norte de Portugal. Cada jornada contou com a presença de duas pessoas beneficiárias do Iacobus em edições anteriores, que explicaram a sua experiência. Para mais informação sobre a convocatória actualmente aberta do Programa Iacobus: http://iacobus.gnpaect.eu/pt/programa-iacobus (português); http://iacobus.gnpaect.eu/gl/programa-iacobus (galego).