Oficina CEER
 03-02-2020
ACABA O CURSO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA ECUADOR-COLOMBIA, REALIZADO COA PARTICIPACIÓN DO CEER ENTRE FINAIS DE 2019 E INICIOS DE 2020

O 25 de xaneiro de 2020 pechou en Pasto (Colombia) o Curso de alto desempeño en cooperación transfronteiriza para Ecuador-Colombia/Diploma en desenvolvemento de capacidades en asuntos de fronteira e cooperación transfronteiriza Colombia-Ecuador, organizado pola Universidad Politécnica Estatal del Carchi e a Universidad Mariana de Pasto, no marco do desenvolvemento do proxecto INNOVACT («Promoting EU- CELAC Cooperation on Cros-Border Innovation Support») da Unión Europea. A estrutura do Curso/Diploma foi desenvolvida polas universidades locais, coa cooperación do CEER, fundación formada polas seis universidades públicas de Galicia e Norte de Portugal, que conta cunha longa traxectoria en materia de cooperación transfronteiriza no contexto de Europa.

A última das sesións de dous días, celebrada o 24 e o 25 de xaneiro en Pasto (Colombia), contou co maxisterio do Prof. Domingo Bello Janeiro, Catedrático de Dereito Civil da Universidade da Coruña. O profesor referiuse á cooperación como un mecanismo que permite afrontar os retos comúns existentes nas rexións transfronteirizas. Falou do modelo da Unión Europea, focalizándose na eficacia e seguridade das fronteiras e, asemade, no fomento da cooperación entre autoridades locais e rexionais situadas a banda e banda da fronteira. Neste sentido, argumentou de que xeito a cooperación permite promover un desenvolvemento económico e social harmonioso nas rexións transfronteirizas. Alén disto, explorouse, desde unha perspectiva xurídica, o potencial existente en termos de cooperación entre Colombia e Ecuador.

O acto de peche en Pasto contou coa presenza da Reitora da Universidad Mariana de Pasto, a irmá María Teresa González Silva, así como con representantes da Universidad Politécnica Estatal del Carchi e doutras entidades, como Tecnalia, que fixeron posíbel a realización do curso celebrado desde inicios do mes de novembro de 2019 até finais de xaneiro de 2020. Outras sesións do curso tiveron lugar en Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia). O curso contou coa asistencia duns/dunhas trinta estudantes dos territorios de fronteira ecuatoriano-colombianos (os departamentos de Nariño e Putumayo e as provincias do Carchi, Esmeraldas, Imbabura e Sucumbíos), pertencentes tanto ao mundo académico como á xestión pública.

Primeira participación do CEER no curso (2019):

http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=3471

Segunda participación do CEER no curso (2020):

http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=3496

Curso de alto desempeño en CT Ecuador-Colombia/Diploma en desenvolvemento de capacidades en asuntos de fronteira e CT Colombia-Ecuador: https://cooperaciontransfronteriza.webnode.ec/

INNOVACT: http://www.innovactplatform.eu/

Nota de prensa de INNOVACT:
http://www.innovactplatform.eu/en/news/los-estudios-de-frontera-se-institucionalizan-con-el-aporte-del-proyecto-innovact

* * * * * *

ACABA EL CURSO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ECUADOR-COLOMBIA, REALIZADO CON LA PARTICIPACIÓN DEL CEER ENTRE FINALES DE 2019 E INICIOS DE 2020

El 25 de enero de 2020 ha cerrado en Pasto (Colombia) el Curso de alto desempeño en cooperación transfronteriza para Ecuador-Colombia/Diploma en desarrollo de capacidades en asuntos de frontera y cooperación transfronteriza Colombia-Ecuador, organizado por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la Universidad Mariana de Pasto, en el marco del desarrollo del proyecto INNOVACT («Promoting EU-CELAC Cooperation on Cross-Border Innovation Support») de la Unión Europea. El pénsum del Curso/Diploma ha sido desarrollado por las universidades locales, con la cooperación del CEER, fundación formada por las seis universidades públicas de Galicia y Norte de Portugal, que cuenta con una larga trayectoria en materia de cooperación transfronteriza en el contexto de Europa.

La última de las sesiones de dos días, celebrada el 24 y el 25 de enero en Pasto (Colombia), ha contado con el magisterio del Prof. Domingo Bello Janeiro, Catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña. El profesor se ha referido a la cooperación como un mecanismo que permite afrontar los retos comunes existentes en las regiones transfronterizas. Ha hablado del modelo de la Unión Europea, focalizándose en la eficacia y seguridad de las fronteras y, asimismo, en el fomento de la cooperación entre autoridades locales y regionales situadas a lado y lado de la frontera. En este sentido, ha argumentado de qué forma la cooperación permite promover un desarrollo económico y social armonioso en las regiones transfronterizas. Además, se ha explorado, desde una perspectiva jurídica, el potencial existente en términos de cooperación entre Colombia y Ecuador. El acto de cierre en Pasto ha contado con la presencia de la Rectora de la Universidad Mariana de Pasto, la hermana María Teresa González Silva, así como con representantes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y de otras entidades, como Tecnalia, que han hecho posible la realización del curso celebrado desde inicios del mes de noviembre de 2019 hasta finales de enero de 2020. Otras sesiones del curso han tenido lugar en Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia). El curso ha contado con la asistencia de una trentena de estudiantes de los territorios de frontera ecuatoriano-colombianos (los departamentos de Nariño y Putumayo y las provincias del Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos), pertenecientes tanto al mundo académico como a la gestión pública.

Primera participación del CEER en el curso (2019):
http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=3471

Segunda participación del CEER en el curso (2020):
http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=3496

Curso de alto desempeño en CT Ecuador-Colombia/Diploma en desarrollo de capacidades en asuntos de frontera y CT Colombia-Ecuador:
https://cooperaciontransfronteriza.webnode.ec/

INNOVACT: http://www.innovactplatform.eu/es

Nota de prensa de INNOVACT:
http://www.innovactplatform.eu/en/news/los-estudios-de-frontera-se-institucionalizan-con-el-aporte-del-proyecto-innovact