Oficina CEER
 27-10-2022
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR OBRA E SERVIZO (A CORUÑA)

O obxecto da presente convocatoria é a contratación dun/ha técnico/a de proxectos que participe na execución dos proxectos aprobados e vixentes na actualidade, vinculados a programas financiados con Fondos Europeos.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Convocatoria Coruña