Oficina CEER
 15-11-2022
LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR OBRA E SERVIZO (VIGO)
.
Archivos asociados a esta noticia: