Oficina CEER
 13-11-2008
Convocatoria de bolsas da Fundación María Jose Jove

A Fundación Maria Jose Jove a través do seu compromiso social e da sensibilidade cara aos colectivos menos favorecidos ven de convocar 36 bolsas para estudantes da Universidade de A Coruña discapacitados que teñan recoñecida legalmente a condición de minusvalía. A vixencia destas axudas será durante o curso 2008/9 e pretenden mellorar a integración académica de aquelas persoas con algún tipo de discapacidade.

Asi mesmo a Fundación Maria Jose Jove ven de facer pública outra convocatoria de 10 axudas para a asistencia, de estudantes de último curso de Fisioterapia, Enfermería, Terapia Ocupacional, INEF e Medicina, ao Congreso Internacional Parálisis Cerebral Infantil. Este congreso terá lugar o 26, 27,28 e 29 de Novembro

Para más información, todolos interesados poden dirixirse a:
Fundación María José Jove
Avda. Galileo Galilei, Nº4 – A
A Grela
A Coruña

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: dossier do JGD