Oficina CEER
 31-07-2009
Presentouse unha base de datos de vítimas da guerra civil e a represión en Galicia

O programa de investigación As vítimas, os nomes, as voces e os lugares presentou hoxe a base de datos das vítimas da guerra civil e a represión franquista en Galicia nun acto celebrado no Salón de Actos da Facultade de Filosofía da USC. Con esta presentación dáse a coñecer parte do traballo desenvolvido polo equipo de investigación, integrado por investigadores das tres universidades galegas, nos últimos anos referente ao estudo das vítimas da represión franquista entre 1936 e 1939.

A base de datos «dista de ser definitiva, nin polo número, nin polo tempo que durou a represión da ditadura, nin polas formas que esta adquiriu» pois «os datos presentados están criticados, cruzados entre diferentes fontes e sometidos polo tanto a unha contrastación e validación que non sempre é doada».

A nova web do proxecto foi desenvolvida por A Navalla Suíza
Este proxecto de investigación naceu en 2006 a través un convenio entre as 3 universidades galegas coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, e a base de datos resultante presenta información de fontes documentais moi amplas, coma os expedientes dos procesos xudiciais (2.608, con máis de 400.000 páxinas), rexistros civís dos concellos (310), fontes orais (460 entrevistas, das que polo momento só están dispoñibles as 100 primeiras) e 52 traballos publicados por diferentes autores nas últimas décadas aos que se incorporarán 68 arquivos parroquiais. Nos vindeiros anos, o equipo do proxecto dirixido polo catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto e coordinado por Emilio Grandío (A Coruña), Mª Jesús Souto (Lugo), Julio Prada (Ourense), Dionisio Pereira (Pontevedra) e Xosé Manoel Núñez (Galicia Exterior) ampliará, nunha segunda fase de desenvolvemento da investigación a cronoloxía das súas pescudas abordando os primeiros anos da instauración do réxime franquista a partir de 1940.