O proxecto GREEN GAP aposta na mellora ecolóxica do espazo natural de Taboão no río Coura

Volver atrás
O proxecto GREEN GAP aposta na mellora ecolóxica do espazo natural de Taboão no río Coura

O pasado 14 de xuño tivo lugar na sede do Centro de Capacitación Empresarial Elevadora, en Paredes de Coura, outra reunión do consorcio GREEN GAP.

O pasado 14 de xuño tivo lugar na sede do Centro de Capacitación Empresarial Elevadora, en Paredes de Coura, outra reunión do consorcio GREEN GAP ("Impulso das Infraestruturas Verdes Locais para a Restauración da Biodiversidade, a Renaturalización e Deseño dunha Paisaxe Resiliente ante o Cambio Climático das Zonas Urbanas e Rurais de Galicia-Norte de Portugal").

Na reunión, debatíronse as distintas actividades do proxecto, en concreto as Guías para a implantación de Estratexias de Infraestrutura Verde Local e Adaptación ao Cambio Climático na Eurorrexión de Galicia e Norte de Portugal; o deseño do Plan Director da GREEN GAP ACADEMY e tamén os detalles das accións piloto do proxecto. O encontro complementouse cunha visita de campo a unha das zonas de intervención do proxecto piloto para mellora ecolóxica do espazo natural de Taboão no río Coura.

                 

GREEN GAP conta cun orzamento de máis de 2,1 millóns de euros , financiado no marco do Programa Interreg España - Portugal (POCTEP 2021-2027), no que parcipan como socios, o IET, en calidade de xefe de fía, xunto coa FCEER, a Universidade dá Coruña, Concello de Pontevedra, Deputación de Ourense, a Cámara de Paredes de Coura, a Universidade do Minho, a Cámara de Guimarães, o Laboratorio dá Paisagem de Guimarães así como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto da Conservação dá Natureza dás Forestas (ICNF).

Enlace web: https://green-gap.eu/green-gap/