O proxecto Green Gap avanza na creación do Plan Transfronteirizo de Mellora Paisaxística do Estuario do Río Miño

Volver atrás
O proxecto Green Gap avanza  na creación do Plan Transfronteirizo de Mellora Paisaxística do Estuario do Río Miño

O obxectivo principal deste encontro foi pór en común os avances realizados polo Instituto de Estudos do Territorio (IET) da Xunta de Galicia até o momento, a fin de recoller o feedback de cada unha das entidades implicadas na presente acción.

O pasado luns, día 3 de xuño, celebrouse en Santiago de Compostela, unha reunión do consorcio do Proxecto Green Gap.

Nesta ocasión reuníronse en formato presencial e virtual, as entidades participantes no proxecto responsables da creación do Plan Transfronteirizo de Mellora Paisaxística do Estuario do Río Miño, contando coa participación da Fundación CEER.

O obxectivo principal deste encontro foi pór en común os avances realizados polo Instituto de Estudos do Territorio (IET) da Xunta de Galicia até o momento, a fin de recoller o feedback de cada unha das entidades implicadas na presente acción, garantindo unha comunicación fluída, transparente e frutífera.

O proxecto Green Gap ("Impulso das Infraestruturas Verdes Locais para a Restauración da Biodiversidade, a Renaturalización e Deseño dunha Paisaxe Resiliente ante o Cambio Climático das Zonas Urbanas e Rurais de Galicia-Norte de Portugal") é un proxecto innovador que dá un paso decisivo para facer que diferentes actores eurorrexionais, e mais prioritariamente as administracións locais, xoguen un papel máis relevante na promoción das infraestruturas verdes na área transfronteiriza.

A Fundación CEER é unha das entidades beneficiarias neste proxecto, responsable, entre outras, das actuacións da Academia GREEN GAP - Escola Portuguesa Galaico de Infraestruturas Verdes e Resilientes da Paisaxe, así como do desenvolvemento da Plataforma de Custodia Territorial Transfronteiriza.

Green Gap conta cun orzamento de máis de 2,1 millóns de euros , financiado no marco do Programa Interreg España - Portugal (POCTEP 2021-2027), no que parcipan como socios, o IET, en calidade de xefe de fía, xunto coa FCEER, a Universidade dá Coruña, Concello de Pontevedra, Deputación de Ourense, a Cámara de Paredes de Coura, a Universidade do Minho, a Cámara de Guimarães, o Laboratorio dá Paisagem de Guimarães así como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto da Conservação dá Natureza dás Forestas (ICNF).