Vespa velutina Forum - ATLANTIC POSI+IVE

Volver atrás
Vespa velutina Forum - ATLANTIC POSI+IVE

Convidamos a todos a participar no Vespa velutina Lisboa Atlantic POSITIVE Forum, un evento para dar a coñecer os resultados de INTERREG Atlantic POSITIVO - Esforzo contra a propagación da Vespa velutina no Espazo Atlántico Europeo, que terá lugar o 31 de maio en Oeiras, Portugal, no salón de actos principal do edificio sede do Instituto Nacional de Investigacións Agrarias e Veterinarias, I.P. (INIAV, I.P), en modelo presencial, con participación gratuíta e obrigatoria inscrición e transmisión en liña.

nscrición obrigatoria en forum-vespa-velutina, ata o 26 de maio. Para obter máis información sobre o evento, envíe un correo electrónico avigilavespa@iniav.pt