Fundación

CEER

A Fundación CEER, Fundación Centro de Estudos Eurorexionais Galicia - Norte de Portugal (FCEER), constituíuse formalmente en 2004 como entidade sen ánimo de lucro e suxeita á Lei de Fundacións de Interese de Galicia. Co seu domicilio fundacional no Reitorado da Universidade de Santiago no Pazo de San Xerome s/n de Santiago de Compostela, a Fundación ten sedes en Galicia e Portugal.

O FCEER está formado polas seis Universidades públicas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a saber: Universidade da Coruña, Universidade do Minho, Universidade de Porto, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e Universidade de Trás-os-Montes e. Alto Douro.

O obxectivo fundacional da fundación é reforzar os vínculos entre as universidades de Galicia e do Norte de Portugal, cun carácter claramente plural, integrador, dinámico e innovador no ámbito do estudo, análise e desenvolvemento no contexto da Eurorrexión. Para acadar estes obxectivos, promove, entre outros, actividades, proxectos e aplicacións para programas de desenvolvemento, investigación e innovación no marco Eurorrexional.

Así, na FCEER promovemos preferentemente actuacións vinculadas á cooperación territorial e colaboramos estreitamente co Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (AECT-GNP), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a Xunta de Galicia. Ao mesmo tempo, con organismos de investigación, centros tecnolóxicos, de innovación, de desenvolvemento cultural e territorial no marco da UE, e España e Portugal, principalmente.

Fotografía Fundación CEER

Fundación CEER

Misión e Obxectivos

A Fundación ten como obxecto fundacional 'a busca de sinerxias e complementariedades nos eidos académicos universitarios da Eurorrexión coa finalidade de reforzar as vinculacións entre as universidades de Galicia e o Norte de Portugal cun carácter netamente plural, integrador, dinamizador e innovador no ámbito do estudio, análise e desenvolvemento do cadro eurorrexional (Artigo Primeiro/Protocolo de Creación do Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia- Norte de Portugal do 9 de decembro de 2002).' (Artigo 5 dos estatutos)

Fundación CEER

Estratexias e Áreas de Actuación

A fundación procura enriquecer a comunidade científica mediante formación, asesoramento e eventos colaborativos, fomentando a diversidade de perspectivas e coñecementos.

Actividades de Divulgación Científica
A promoción e colaboración na organización de seminarios, debates, congresos, reunións científicas e actividades análogas, incluídas publicacións científicas ou de divulgación referidas á natureza e función propias da Fundación.
Desenvolvemento Eurorrexión
A promoción, dinamización e desenvolvemento de investigación interuniversitaria de carácter multidisciplinar na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
Asesoría en Investigación
A realización de informes e asesoramento técnico en temas de investigación da súa competencia.
Formación de Especialistas
A programación de actividades docentes, sendo o seu obxectivo a formación de especialistas, así como a formación, especialización e reciclaxe de profesionais.
Documentación Científica
A creación de bases de datos, bibliográficas e documentais ó servizo da comunidade científica, de carácter especializado nas áreas de investigación propias do Centro.

Fundación CEER

Estrutura Organizacional

A fundación opera cunha estrutura organizativa que abrangue formación, asesoramento e eventos científicos. Esta organización favorece a interacción e o enriquecemento da comunidade científica no seu conxunto.

Padroado

O Padroado é o órgano de gobernó da Fundación CEER, estando formado inicialmente por un representante de cada unha das institución asinantes da carta fundacional e consonte á figura de Patróns fundadores con plenos dereitos. Contémplase tamén a figura de Patróns asociados que corresponden a novas institucións, ou persoas con representación xurídica, de nova incorporación ao Padroado.


O modo de elección, dereitos, obrigas, competencias e cesamento dos membros do Padroado están recollidos nos estatutos do CEER (Título IV, Artigo 14 a 26).
Ao Presidente do Padroado correspóndelle a Presidencia da Fundación, namentres a Vicepresidencia é nomeada por designación do Padroado. 

 • UNIVERSIDADE DE PORTO

  UNIVERSIDADE DE PORTO

  Exmo. Sr. Reitor António Sousa Pereira

 • UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  Exmo. Sr. Reitor Emídio Ferreira dos Santos Gomes

 • UNIVERSIDADE DO MINHO

  UNIVERSIDADE DO MINHO

  Exmo. Sr. Reitor Rui Vieira de Castro

 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  Exmo. Sr. Reitor Antonio López Díaz

 • UNIVERSIDADE DE VIGO

  UNIVERSIDADE DE VIGO

  Exmo. Sr. Reitor Manuel Joaquín Reigosa Roger

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Sr. Director Ángel Miramontes Carballada

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Sra. Secretaria Geral Ana Paula Pereira Marques

 • UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  Exmo. Sr. Reitor Ricardo José Cao Abad

Consello de Dirección

 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  María José López Couso

 • UNIVERSIDADE DE VIGO

  UNIVERSIDADE DE VIGO

  Maribel del Pozo Triviño

 • UNIVERSIDADE DO MINHO

  UNIVERSIDADE DO MINHO

  Filomena Soares

 • UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  Luís Manuel Leite Ramos

 • UNIVERSIDADE DO PORTO

  UNIVERSIDADE DO PORTO

  Fátima Vieira Silva

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Ángel Miramontes Carballada

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Ana Paula Marques

 • UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  Moisés Canle López

Dirección

Coordinadores

 • Beatriz

  Beatriz Noya Mariño

  Técnica do CEER no gabinete de Santiago de Compostela.

  Licenciada en Química pola USC.

  Doutora en C.C. Químicas (Química Orgánica) pola USC.

  MUPM pola Universitat Ramón Llull.

  E-mail: gabinetesantiago@fceer.org

 • Daniel

  Daniel Fernández Santiago

  Técnico do CEER na Universidade de Vigo (UVigo).
  Licenciado en Socioloxía pola Universidade da Coruña.
  Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible da UVigo.

  E-mail: vigotec@fceer.org

 • Rita

  Rita Moreira

  Técnica do CEER na Universidade do Minho (UMinho). 
  Licenciada en Sociología pola UMinho.
  Doutora en Sociología pola UMinho.

  E-mail: bragatec@fceer.org

 • María

  María Rodríguez Gregori

  Técnica do CEER na Universidade de Santiago de Compostela (USC).

  Licenciado en Bioloxía pola USC.

  Técnico Superior en Xestión de Proxectos.

  Máster en PRL e Xestión da Calidade e Ambiental.

  E-mail: santiagotec@fceer.org

 • Susana

  Susana Amaral

  Técnica do CEER na Universidade do Porto (U.Porto).
  Licenciada en Socioloxía pola UMinho.
  Doutora en Socioloxía pola UMinho.

  E-mail: portotec@fceer.org

 • Antía

  Antía Pose García

  Técnica do CEER na Universidade de Santiago de Compostela (USC).

  Licenciada en Bioloxía pola USC.

  Postgraduada en Xestión de Proxectos pola USC.

  E-mail: xestion@fceer.org

 • David

  David López Wilkes

  Técnico do CEER na Universidade de A Coruña (UDC).

  Licenciado en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela.

  Máster en Administración Local.

   

  E-mail: corunatec@fceer.org