A Fundación CEER logra financiamento para un novo proxecto

Volver atrás
A Fundación CEER logra financiamento para un novo proxecto

A Fundación CEER (Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia - Norte de Portugal) en consorcio con outras seis (6) entidades de Bélxica, Hungría, Eslovenia e Francia, obtén a aprobación dun novo proxecto dentro do programa europeo "Cidadáns, Igualdade, Dereitos e Valores" (CERV).

Por primeira vez, a Fundación CEER consegue participar neste programa europeo. O obxectivo do programa é soster e desenvolver sociedades abertas, baseadas nos dereitos, democráticas, igualitarias e inclusivas, baseadas no estado de dereito. Isto inclúe unha sociedade civil dinámica e empoderada, fomentando a participación democrática, cívica e social das persoas e cultivando a rica diversidade da sociedade europea baseada nos nosos valores, historia e memoria en común.

O programa CERV baséase en catro piares:

-Igualdade, dereitos e igualdade de xénero: promover os dereitos, a non discriminación, a igualdade (incluída a igualdade de xénero) e promover a incorporación e a non discriminación de xénero.
-Compromiso e participación da cidadanía: promover o compromiso e a participación da cidadanía na vida democrática da Unión, os intercambios entre cidadáns dos distintos estados membros e a concienciación sobre a historia común europea.
-Daphne: loita contra a violencia, incluída a violencia de xénero e a violencia contra a infancia.
-Valores da Unión: protexer e promover os valores da Unión.

 

Ligazón á páxina web do programa CERV:

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_es