Galicia e o Norte de Portugal únense para deseñar “Infraestruturas Verdes Locais e Estratexias de Adaptación ao Cambio Climático”

Volver atrás
Galicia e o Norte de Portugal únense para deseñar “Infraestruturas Verdes Locais e Estratexias de Adaptación ao Cambio Climático”

Terceira reunión do proxecto Green Gap o 17 de xaneiro, en Guimarães (Portugal). Nela os socios analizaron as accións en curso en materia de desenvolvemento e planificación a nivel local de infraestruturas verdes.

A terceira reunión do proxecto Green Gap tivo lugar o pasado 17 de xaneiro, nas instalacións do 'Laboratorio da Paisaxe', na cidade de Guimarães, en Portugal. Nesta xuntanza, os socios analizaron, entre outras, as accións en curso en canto ao desenvolvemento da planificación de infraestruturas verdes a nivel local.

Recordese que o Green Gap ("Impulso das Infraestruturas Verdes Locais para a Restauración da Biodiversidade, a Renaturalización e Deseño dunha Paisaxe Resiliente ante o Cambio Climático das Zonas Urbanas e Rurais de Galicia-Norte de Portugal") é un proxecto innovador que dá un paso decisivo para facer que diferentes actores eurorrexionais, e mais prioritariamente as administracións locais, xoguen un papel máis relevante na promoción das infraestruturas verdes na área transfronteiriza.

A Fundación CEER é unha das entidades beneficiarias neste proxecto, responsable, entre outras, das actuacións da Academia GREEN GAP - Escola Portuguesa Galaico de Infraestruturas Verdes e Resilientes da Paisaxe, así como do desenvolvemento da Plataforma de Custodia Territorial Transfronteiriza. 

Green Gap conta cun orzamento de máis de 2,1 millóns de euros , financiado no marco do Programa Interreg España - Portugal (POCTEP 2021-2027), no que parcipan como socios, o IET, en calidade de xefe de fía, xunto coa FCEER, a Universidade dá Coruña, Concello de Pontevedra, Deputación de Ourense, a Cámara de Paredes de Coura, a Universidade do Minho, a Cámara de Guimarães, o Laboratorio dá Paisagem de Guimarães así como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto da Conservação dá Natureza dás Forestas (ICNF).