CEER: UN FITO NA COOPERACIÓN DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

Volver atrás
CEER: UN FITO NA COOPERACIÓN DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

A Fundación CEER (Centro de Estudos Euro Rexionais Galicia-Norte de Portugal) celebra o seu 19º aniversario desde o seu establecemento formal o 28 de outubro de 2004.

A Fundación CEER (Centro de Estudos Euro Rexionais Galicia-Norte de Portugal) celebra hoxe o seu 19º aniversario desde o seu establecemento formal o 28 de outubro de 2004. Esta institución educativa sen fins de lucro, suxeita á Lei 7/1983 do 22 de xuño, que rexe as fundacións de interese galego, foi un fito crucial na promoción da cooperación e a integración entre Galicia e o Norte de Portugal.
O proxecto naceu en 2001 e rapidamente obtivo o respaldo das universidades públicas de Galicia e Portugal, incluíndo as universidades de Vigo, A Coruña, O Porto, Minho, Tras Móntesvos e Alto Douro, así como a entón Comisión de Traballo Galicia-Norte de Portugal.
A través de CEER, créase unha Rede de 6 Universidades cun gran potencial de cooperación e investigación, con repercusión internacional.  Promovemos a Cooperación transrregional e interuniversitaria que facilita unha maior eficacia e alcance das ferramentas políticas de innovación e promoción do coñecemento, permitindo un enfoque coordinado entre os territorios de Galicia e do Norte de Portugal no contexto da Especialiciación Intelixente (RIS3T).