Consello de Dirección da FCEER 17-11-2023

O día 17 de Novembro de 2023 reuniuse na UTAD o Consello de Dirección da FCEER