Reunión do Padroado da FCEER en decembro de 2023

Reunión do Padroado da FCEER na Universidade do Porto o día 11 de decembro de 2023