IACOBUS

O Programa “IACOBUS” ten como obxectivo principal fomentar a cooperación e o intercambio entre os recursos humanos de universidades, centros tecnolóxicos e outras institucións de ensino superior da Eurorregião Galicia–Norte de Portugal, promovendo sinerxías e facilitando a repartición e o desenvolvemento conxunto de actividades formativas, de investigación e de divulgación. O programa conta con apoio da EU, a través do cofinanciamento do INTERREG VINA España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, referencia proxecto 0030_RED_IACOBUS_1_E.