Subcontratación do desenvolvemento dunha estratexia atlántica común no control e expansión da Vespa velutina

Volver atrás
Subcontratación do desenvolvemento dunha estratexia atlántica común no control e expansión da Vespa velutina

Subcontratación do desenvolvemento dunha Estratexia Atlántica Común no control e expansión da Vespa velutina, así como unha análise de protocolos marítimo portuarios. Proxecto europeo cofinanciado polo FEDER ao 75% no marco do Interreg Atlantic Area, AtlenticPositive (EAPA 800/2018):
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=736860&lang=gl