La más reciente 27-02-2017
Un equipo de investigación da USC propón EPSS, un toolkit de pronuncia inglesa especialmente adaptado a falantes de español, que se presenta en soporte DVD. Numerosos estudos coinciden na deficiente competencia oral comunicativa dos españois en inglés, salientando que son as competencias fonéti...
Más noticias
24-02-2017
24-02-2017
24-02-2017
23-02-2017
23-02-2017
23-02-2017
Que no se te pase nada...
 27-02-2017
 Santiago de Compostela e o Algarve
Bolsa en bioeconomía mariña para traballar nun proxecto interdisciplinar e interuniversitario entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Unive...
 27-02-2017
 UE
Dentro da Acción Clave 2 (KA2 - Cooperación para a Innovación e o intercambio de boas prácticas), as Universidades poden participar nas denominadas “...
 24-02-2017
 UDC
Vídeo realizado por alumnado do Grao de Enfermaría...
 23-02-2017
 Vigo
Dar apoio ao departamento Administrativo-Contable...
 23-02-2017
 Vigo
Empresa dedicada á fabricación de compoñentes para automoción...