La más reciente 24-10-2016
APRESENTAÇÃO Os circunstancialismos das sociedades atuais leva-nos a questionar sobre o que está certo e o que está errado, a verdade e a mentira... As más notícias avassalam os meios de comunicação social e como tal, a opinião pública sensibiliza-se com tais informações, havendo um sentido ...
Más noticias
24-10-2016
21-10-2016
20-10-2016
20-10-2016
18-10-2016
17-10-2016
Que no se te pase nada...
 18-10-2016
 Vários
Vários...
 17-10-2016
 España
A Fundación Universitaria Oriol‐Urquijo convoca, entre licenciados ou graduados de nacionalidade española con expediente académico destacado, un...
 11-10-2016
 España
Este premio nace para recoñecer a investigación levada a cabo en agricultura, gandeiría ou alimentación, nun senso amplo, especialmente nos ámbitos da...
 11-10-2016
 Auditório B1, CP II, campus de Gualtar, Braga
III Fórum de Ética UMinho, sob o tema "Liberdade académica e responsabilidade ética no ensino e investigação",...
 11-10-2016
 España
O premio otorgarase á millor tese, a xuízo do Xurado, que fóra presentada para a obtención do grado de doutor entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro ...