La más reciente 30-05-2023
O obxecto da presente convocatoria é a contratación dun/ha técnico/a de proxectos que participe na execución dos proxectos aprobados e vixentes na actualidade, vinculados a programas financiados con Fondos Europeos. Este posto de traballo terá carácter temporal, para cubrir unha baixa de maternida...
Más noticias
24-05-2023
07-05-2023
19-04-2023
14-04-2023
06-04-2023
06-04-2023
Que no se te pase nada...
 23-09-2022
 Galicia
convocatoria das bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con país...
 29-03-2021
 Galicia
O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Progr...
 29-03-2021
 USC
O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da pre...
 04-03-2021
 Online
Este seminario se corresponde al módulo 2 del PMEC, iniciativa del Vicerrectorado de Estudantes, Participación y Empleabilidad, será impartido por Emp...
 28-01-2021
 Varios
27 ofertas de emprego...