La más reciente 14-05-2019
A Fundación CEER convoca un proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado. A convocatoria pode visualizarse no anexo....
Más noticias
10-05-2019
08-05-2019
08-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
Que no se te pase nada...
 10-05-2019
 Varios
Varios empregos...
 25-04-2019
 Vigo
Desenvolvemento de produto en vehículo eléctrico...
 17-04-2019
 Varios
Ofertas de emprego xestionadas pola Area de Orientación Laboral da USC...
 27-03-2019
 Vigo
Elaboración e entrega de impostos, mecanización de datos contables, realización e comprobación de facturas, conciliación bancaria, arquivo, asesoramen...
 26-03-2019
 Varios
Ten que ser titulado universitario, con Grao ou Posgrao, para acceder a unha Bolsa valorada en 18.000€ anuais, para que, nun prazo máximo de 3 anos, p...