La más reciente 15-11-2018
Xosé Manuel Cid aborda esta cuestión no último número da revista "Sarmiento". A publicación editada polas tres universidades galegas dedica unha monografía a este tema. No eido da historia da educación, comenta Xosé Manuel Cid, profesor e vicedecano da Facultade de Ciencias da Educación do...
Más noticias
15-11-2018
05-11-2018
31-10-2018
29-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
Que no se te pase nada...
 15-11-2018
 Museu de Geologia Fernando Real, Vila Real
Exposição Temporária, 6 de Novembro @ 08:00 - 30 de Novembro @ 17:00...
 17-10-2018
 Paredes de Coura, 20 de Outubro
Gratuíto. Inscrição Obrigatória....
 11-10-2018
 Miño
O Director do CEER fala sobre a Estratexia de Cooperación do Río Miño Transfronteirizo 2030...
 24-09-2018
 UPorto
Bolsas, Recrutamento| Até: 27 Setembro, 2018...
 24-09-2018
 UTAD
Trata-se de duas bolsas, uma destinada a “estudante com mérito” e outra a “estudante carenciado”....