Búsqueda rápida de documentos
TítuloLíngua Galego-Portuguesa na Galiza : actas
AutorCONGRESSO INTERNACIONAL DA LINGUA GALEGO-PORTUGUESA NA GALIZA, I, Ourense, 1984
Materia
Lingüística
Fecha de creación01-01-2010
Tipo de documentoPonencias
Comentarioshttp://opac.sde.utad.pt/geral/SearchBasic.aspx
UbicaciónBiblioteca Universitaria. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Fecha de publicación01-01-2010
Versión descargable
Contactocontacto@fceer.org