Oficina CEER
 05-07-2012
MÁIS CERCA DO BOSÓN DE HIGGS

Os experimentos ATLAS e CMS do Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) acaban de confirmar a existencia do sinal dunha nova partícula de 126 gigaelectronvoltios (GeV), aproximadamente unhas 130 veces a masa do protón. Como explica o catedrático Bernardo Adeva, este sinal é compatible co bosón de Higgs do Modelo Estándar, teoría que describe as partículas fundamentais e as súas interaccións. Este novo dato coincide co sinalado por estes mesmos experimentos o pasado mes de decembro.

En referencia aos novos datos, o tamén docente compostelán e durante varios anos delegado científico de España no CERN, Carlos Pajares, subliña o valor científico dos novos achados como evidencia da capacidade que a colaboración internacional foi quen de alcanzar. Neste paso cara unha mellor comprensión da orixe do universo, Pajares destacou a importante achega dos investigadores da USC.

O bosón de Higgs é unha partícula elemental que se cre que ten un papel fundamental no mecanismo polo que se orixina a masa no universo e a única partícula predita polo Modelo Estándar que aínda non se descubriu. O achado sitúa as investigacións sobre a orixe da masa dos quarks no Gran Colisionador de Hadróns (LHC) “nun novo escenario, particularmente favorable para as perspectivas científícas do LHCb”, terceiro dos experimentos do Gran Colisionador –xunto a CMS e ATLAS– no que participa activamente a USC.

O próximo paso agora será dilucidar se a partícula observada é realmente o bosón de Higgs predito polo Modelo Estándar ou si se trata dun dos bosóns deste tipo que son tamén preditos polas teorías Supersimétricas. Como explica o profesor Adeva os datos presentados no CERN reforzan a opinión de numerosos físicos teóricos que apuntaban que a masa do suposto bosón de Higgs sería relativamente lixeira.

Como consecuencia, o resto de partículas supersimétricas, aínda non observadas, adquirirían unha masa bastante superior á que se viña considerando ata agora. Neste senso, o LCHb “ten proporcionado algúns dos mellores límites sobre estas partículas supersimétricas” nas publicacións xa realizadas en 2011 e 2012, sendo complementarios cos proporcionados por ATLAS e CMS.

O programa científico para todo o proxecto do LHC entra nun espazo “especialmente excitante” apunta Bernardo Adeva cun campo de traballo complementario entre os dous experimentos de propósito xeral, ATLAS e CMS por un lado, estudando os decaementos da partícula que acaban de sinalar en distintos canais coñecidos, e o experimento LHCb por outra banda, dedicado ao estudo de precisión das desintegracións dos quarks máis pesados a través do baleiro.

Físicos galegos en ICHEP.
Os novos datos sinalados polo CERN serán estes días obxecto de análise en profundidade na conferencia internacional máis importante no eido da Física de Partículas que acaba de comezar en Melbourne. Entre este mércores 4 e o próximo 11 de xullo, expertos de todo o mundo reúnense na 36th International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2012).

No congreso participan activamente dous investigadores da USC, Carlos Salgado e Abraham Gallas, este último en representación do experimento LHCb, dará a coñecer algúns dos resultados clave de desintegracións raras de quarks pesados en pares de partículas penetrantes chamadas muóns. .

Investigador Ramón y Cajal do Departamento de Física de Partículas da USC, Gallas presentará resultados relativos ao traballo do experimento LHCb, no que é project leader do Silicon Tracker, un dos sub-detectores deste experimento. Este é un preciso instrumento no que participan a Escola Politécnica Federal de Lausanne xunto coas universidades de Zurich, Heidelberg e Santiago de Compostela e cuxo cometido é a busca de novas partículas máis aló do Modelo Estándar.

A intervención do físico compostelán ten que ver co estudo de conversións entre quarks do mesmo tipo con emisión de dous muóns, que so son posibles no Modelo Estándar a través de efectos que involucra na chamada polarización do baleiro. Son, por tanto, moi sensibles á Nova Física, explica o investigador, e capaces de detectar no baleiro a presenza de novas partículas pesadas como as preditas en Supersimetría. Carlos Salgado, recoñecido na convocatoria do programa Starting Grants, é o encargado da sesión sobre ións pesados, ademais de ofrecer unha das conferencias plenarias o martes 10 sobre ‘ Heavy Ions Theory’, intervención na que presentará un resumo do estado da descrición teórica das colisións de núcleos atómicos pesados e as enerxías do LHC. O LHC ten un programa de colisións protón-protón, onde o obxectivo fundamental é a busca do bosón de Higgs, así como un programa de colisións de núcleos atómicos. Neste último, no que o investigador centrará a súa conferencia, o obxectivo fundamental é a produción e caracterización dun novo estado da materia, o plasma de quarks e gluóns, no que se atopaba todo o Universo uns microsegundos (millonésimas de segundo) despois do Big Bang.

Fonte: xornal.usc.es