Oficina CEER
 04-09-2012
ESTUDAN NA USC COMO AVANZAR NO DESENVOLVEMENTO DUNHA ROBÓTICA AO SERVIZO DO CIDADÁN

A XIII edición do congreso WAF desenvólvese estes dias em Santiago.

Organizado polo Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS) da Universidade de Santiago de Compostela, este luns e o martes 4 está a ter lugar en Santiago o XIII Workshop en Axentes Físicos. O congreso reúne grupos de investigación que traballan en diferentes áreas da robótica e/ou a súa aplicación á industria.

Nesta edición preténdese promover e facilitar o avance no desenvolvemento dunha robótica ao servizo do cidadán, “cada vez máis necesaria nunha sociedade cun envellecemento notorio da poboación e na que os núcleos urbanos non cesan de crecer tanto en tamaño como en densidade”, explican dende a organización. Para iso durante o congreso preséntanse sistemas físicos e aplicacións robóticas destinadas a apoiar tarefas de rehabilitación, tratamento de pacientes con Alzheimer e asistencia a persoas maiores. Cabe destacar a participación de Yiannis Demiris, do Imperial College de Londres, que falará da adaptación mutua entre robots e humanos aplicada a cadeiras robotizadas ou titores de baile robóticos para nenos hospitalizados.

Outro aspecto a abordar no encontro é a interacción robot-humano. En concreto, presentaranse unha cabeza mecatrónica realista con alta capacidade xestual, sistemas automatizados para o recoñecemento do estado de humor das persoas e a reprodución de expresións faciais e un sistema de atención que poda proporcionar aos robots a suficiente información como para iniciar unha conversa con humanos.

Tamén no congreso trataranse novas estratexias que permitan lograr robots capaces de aprender a partir das súas propias experiencias ou incluso novas formas de desenvolver software de control para robots, “algo necesario se realmente queremos chegar a ver robots capaces de operar en contornas domésticas ou en centros de traballo automatizando tarefas comúns e colaborando con nós”, explica o investigador da USC Félix Díaz, un dos organizadores. Neste aspecto destaca a presenza de Jan Peters, da Technische Universitaet Darmstadt (Alemaña).

O evento desenvólvese entre a Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) e o novo laboratorio de robótica do CITIUS, que proporciona un escenario excelente para a realización de demostracións nas que varias das universidades participantes mostrarán algúns dos seus recentes avances.

A industria.
Dado que un dos aspectos que trata de cubrir o congreso é a aplicación da robótica na industria haberá unha sesión especialmente dedicada a poñer en contacto investigadores e emprendedores. No marco desta sesión importantes empresas españolas presentarán as súas principais liñas de traballo e exporán os retos que se lles formulan.

Fonte: xornal.usc.es