Oficina CEER
 30-01-2017
PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN PARA TITULADOS/AS NO PARLAMENTO EUROPEO

Requisitos (entre outros):

- nacional dun Estado membro da Unión Europea;
- ter completados estudos académicos de duración mínima de tres anos;
- coñecemento perfecto dunha lingua oficial da Unión Europea; e,
- profundo coñecementos doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea.
Dotación: 1.252,63€/mensuais

Duración: 3 meses (comezo 1 de xullo)

Prazo: Ata o 15 de febreiro de 2017

Máis información aquí:
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/contenido/novidades/item_0033.html