Oficina CEER
 12-07-2021
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DA FUNDACIÓN CEER POLA QUE SE FAI PÚBLICO O LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A

Resolución da Dirección da Fundación CEER pola que se fai público o listado definitivo de admitidos no proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: LISTAXE DEFINITIVA
application/pdf: VALORACIÓN DE MÉRITOS